24

TEMMUZ

2023

24 Temmuz 2023

HİDROTÜRK

Sürdürülebilir su yönetim politikalarının oluşturulmasında modelleme araçları kullanılmaktadır. Modelleme; su kaynaklarının maruz kaldığı etkilere karşı fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısı itibariyle vereceği tepkilerin tespit edilmesini sağlayan günümüzde özellikle bilgisayar kullanımı ile geliştirilen bir araçtır. Modelleme araçları sayesinde nehir havzalarındaki mevcut durumun daha kolay bir şekilde anlaşılması mümkün olabilmektedir. Bu sayede, havzaya uygun yönetim politikaları geliştirilecek ve uygulanacaktır.

HİDROTÜRK kapsamında sürdürülebilir su kaynakları yönetiminde, ülkemizde üretilmekte olan verileri temel alan, esnek bir dizayna sahip bütüncül hidrolojik, hidrodinamik, hidrojeolojik, su kalitesi ve ekolojisi modelleri geliştirilerek test çalışmalarına başlanmıştır. Söz konusu modellerin yanı sıra Ulusal Su Bilgi Sistemi entegrasyon arayüzü, Ekolojik Kalite Oranları modeli gibi kullanıcıya kolaylık sağlayacak yardımcı araçlar da geliştirilmiştir.

HİDROTÜRK Modeline ilişkin 1. Faz Projesi 2019 yılında tamamlanmış olup mevcut durumda Genel Müdürlüğümüz projelerinde 2. Model olarak kullanılmakta ve test çalışmaları devam etmektedir. Bunun yanı sıra HİDROTÜRK’ün yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi maksadıyla HİDROTÜRK 2. Faz Projesi hayata geçirilmiştir.

HİDROTÜRK Projesinin 2. Fazı Kapsamında ilk fazda geliştirilen model yazılımları iyileştirilerek modelin daha hızlı ve doğru sonuç üretmesi planlanmaktadır. Bununla beraber, HİDROTÜRK modelinin ülkemiz ihtiyaçları doğrultusunda kapsamının genişletilmesi maksadıyla aylık zaman adımında çalışan ve az veri setiyle doğru sonuçlar üretebilecek hidroloji ve su kalitesi modelleri ile havzadaki su kullanıcıları arasında optimum su dağıtımına olanak sağlayan Su Tahsis Modeli geliştirilerek HİDROTÜRK modeline entegre edilmesi hedeflenmektedir.

HİDROTÜRK Modeline ilişkin geçerleme ve doğrulama testlerinin tamamlanması akabinde modelin uluslararası modeller ile yarışabilecek seviyeye getirilmesi hedeflenmektedir. 

 

20.09.2023