07

NİSAN

2023

07 Nisan 2023

Yönetim Planı Veri Giriş Arayüz Ekranlarının Kullanıcılara Tanıtımı Yapıldı

Su Yönetimi Genel Müdürlüğünün kuruluş amacı; su kaynaklarının miktar ve kalitesinin korunmasının yanı sıra su kaynaklı afetlerin (kuraklık, sel) önlenmesine ilişkin çalışmalar yürütmektir. Bu kapsamda, paydaş kurumlar ile yürütülen uzun çalışmalar sonucunda Yönetim Planları oluşturuluyor ve takibi gerçekleştiriliyor.

Su kaynaklarımızın korunmasına ilişkin tedbirlerin uygulanmasına ilişkin olarak tanımlanan sorumlu ve ilgili kurumların ataması yine ortak çalışmalar sonucunda gerçekleştirildi. Sorumlu kurumların belirlenen tedbirlere ilişkin yürüttüğü çalışmaların belli dönemlerde Genel Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmekte.

Bu bağlamda, tedbirlerin takibi amacıyla Ulusal Su Bilgi Sistemi üzerinde Yönetim Planları Modülü oluşturuldu. Belirlenen tedbirlere ait yapılan çalışmalar, Ulusal Su Bilgi Sistemine dönemsel olarak kullanıcı dostu ekranlar üzerinden giriliyor ve Genel Müdürlüğümüz personeli tarafından değerlendiriliyor.

Yönetim Planları tedbirlerinin belirlenmesi, uygulanması, takibi ve değerlendirilmesi konusunda online eğitimler ile paydaş kurum yetkilileri bilgilendirildi. Bu kapsamda, sorumlu/ilgili kurum temsilcilerine, tedbirlere ait yapılan çalışmaların eklenmesine ilişkin geliştirilen ekranların USBS üzerinden canlı tanıtımı gerçekleştirildi.

Sorumlu personel eğitimi belirlenen takvim dahilinde tekrar edeceği belirtildi.

07.04.2023