28

ŞUBAT

2024

28 Şubat 2024

ULUSAL SU KURULU

157 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan "Ulusal Su Kurulu"nun 25.12.2023 tarihinde Bakanımız Sayın İbrahim YUMAKLI başkanlığında gerçekleştirilen ilk toplantısında içme suyu dâhil su yönetimi kapsamındaki miktar ve kalite izleme politikalarına ışık tutulması, izlemede mükerrerliğin giderilmesi, veri kalitesi ve sürekliliğinin sağlanmasına destek olunması maksadıyla Tarım ve Orman Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda "İzleme ve Veri Envanteri Alt Kurulu" kurulmasına karar verildi. 

Söz konusu Alt Kurulun I. Toplantısı kurum/kuruluşlardan 23 temsilci ve 4 akademisyenden oluşan Komisyon üyeleri ile Genel Müdürlüğümüz ve Kurum kuruluşların ilgili diğer personelinin katılımlarıyla 22.02.2024 tarihinde gerçekleştirildi.

Toplantıda Su Yönetimi Genel Müdürü Sayın Afire SEVER’in açılış konuşmalarının ardından Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından Su Kalitesi İzlemelerine yönelik sunum yapıldı. Sunumun ardından komisyonda yer alan kurum ve kuruluşların temsilcileri tarafından kurumlarınca yürütülen izleme çalışmaları, karşılaşılan güçlükler ve çözüm önerilerine yönelik görüşler bildirildi.

Toplantının devamında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan Veri Envanteri konulu sunum gerçekleştirildi. Sunum sonrasında veri envanterine yönelik değerlendirmeler yapılarak kurumların öneri ve görüşleri alındı.

Kurulun yol haritası ve çalışma metodolojisine yönelik kararlar alınarak toplantı sonlandırıldı. 

28.02.2024