22

EYLÜL

2023

22 Eylül 2023

Bilgilendirme Toplantısı

Genel Müdürümüz Sayın Afire SEVER'in başkanlığında 21 Eylül 2023 tarihinde Ulusal Su Bilgi Sistemi (USBS) III. Faz Bilgilendirme Toplantısı  gerçekleştirildi. Toplantıya, Su Bilgi Sistemi Çalışma Grubu, Ulusal Su Bilgi Sistemi İleri Geliştirme Projesi Yüklenici Firma Proje Ekibi katılım sağladı.  

Toplantı esnasında; su kaynaklarını tanımlayan ve etkileyen bütün bileşenler (taşkın, iklim, kuraklık gibi) dikkate alınarak bütüncül değerlendirilmesi ve ülkemizin milli su envanterine destek vererek, Ulusal Su Yönetimi Politikasına yön verilmesi maksadıyla 2017 yılı itibariyle kullanıma açılan Ulusal Su Bilgi Sistemi’nin iş akış süreci, sistem alt yapısına ilişkin mevcut durum ve sistem güvenliği hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı.

Toplantının devamında ise; Ulusal Su Bilgi Sistemi muhteviyatı, kullanım alanları, hali hazırda yürütülen çalışmalar kapsamında geliştirilen menüler, ilave edilen yeni ekranlar hakkında sunum gerçekleştirilerek canlı uygulama üzerinden yerel yönetimlerce “İçmesuyu Arıtma Tesisi” ekranları üzerinden yapılan veri girişleri, ana uygulamada ve iş zekasında yer alan raporlamalara yönelik geliştirilen ekranlar tanıtıldı.

Ülkemiz su kaynaklarına ilişkin kalite ve miktar durumunun detaylı şekilde ortaya konulması, kurumlar arasında kurulacak iş birliği ile su verilerinin bütünleştirilmesi, mükerrer üretilen veya hiç üretilmeyen verilerin tespit edilmesi maksadıyla Ulusal Su Bilgi Sistemi geliştirme ve yaygınlaştırma çalışmaları Genel Müdürlüğümüz koordinasyonu ve sorumluluğunda devam etmektedir.

22.09.2023