16

ARALIK

2022

16 Aralık 2022

Su Verimliliği Seferberliği

Bakanlığımız ve Türkiye Belediyeler Birliği iş ?birliğinde, 5-6 Aralık 2022 tarihlerinde Dünya Su Kayıpları Günü – Belediye Su Kayıpları Etkinliği, Tarım ve Orman Bakanı Sayın Prof. Dr. Vahit KİRİŞCİ'nin teşrifleriyle gerçekleştirildi. Büyükşehir ve İl Belediyeleri ile ilgili kurum ve kuruluşların katılım sağladığı etkinlikte su kayıplarında ortak çalışmalar yürütmek üzere kardeş belediyeler ilan edildi.

Etkinlik kapsamında ilan edilen kardeş belediyeler arasında Su Kardeşliği protokolleri imzalandı. Bu protokol kapsamında kardeş belediyelerin su kayıplarının takibi ve azaltılması konularında ortak çalışmalar yürütmesi ve bu sayede yerel yönetimlerce suyun daha verimli kullanılması hedefleniyor. Su Verimliliği Seferberliği kapsamında ilerleyen dönemlerde Su Kardeşliği protokolü imzalayacak belediye sayısının artması planlanıyor.

Ulusal Su Bilgi Sistemi İleri Geliştirme çalışmaları kapsamında güncellenen veri giriş ekranları aracılığıyla Belediyeler tarafından içmesuyu kayıpları veri girişleri yapılmakta, Bakanlık tarafından takibi dijital ortamda sağlanmaktadır.

24.07.2023