16

ARALIK

2022

16 Aralık 2022

Su Cebimde

Su ile ilgili üretilen verilerin çiftçi, esnaf, sanayici ve halk ile tek bir çatı altında hızlı ve kolay bir şekilde paylaşılması, yapılan planların etkin bir şekilde sahada uygulaması için büyük önem arz etmektedir. 

Meteoroloji, su bütçesi, taşkın ve kuraklık gibi üreticiyi ilgilendiren doğa olaylarının günümüz teknolojiler ile halka ulaştırılmasının en etkin yolu günümüz de en çok kullanılan cep telefonu uygulamaları olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Geliştirilecek olan “SuCepte” uygulaması ile üretilen verilerin bürokratik yazışmalar olmaksızın anlık olarak ilgililer ile paylaşılması öngörülmektedir. Bu uygulama ile kullanıcılara dinamik olarak bildirimler ve özet bilgiler gönderilerek tarım, sanayi, çevre ve su gibi çeşitli alanlarda farkındalık oluşturulması hedeflenmektedir. Ayrıca uygulama ile “Sıfır Atık” ve “Ulusal Su Verimliliği Seferberliği” gibi güncel çevre politikalarının tanıtımı ve bu politikaların hayata geçirilmesi ile ilgili adımların etkin bir şekilde halka aktarılmasına yardımcı olacak yönlendirmeler gerçekleştirilebilecektir.

16.12.2022