27

MART

2024

27 Mart 2024

İçmesuyu Havzalarında Tedbirlerin Takibi

Su Yönetimi Genel Müdürü Sayın Afire SEVER'in başkanlığında 26.03.2024 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda Ulusal Su Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştirilen su kaynakların kalite ve miktar durumunun korunmasına yönelik tedbirlerin takibine ilişkin bilgilendirme sunumu yapılmıştır. Aynı zamanda içmesuyu havza sınırları dahilinde içmesuyu kaynaklarının kalite ve miktarına olumsuz etkisi olan faaliyetlerin ve belirlenen özel hüküm kısıtlarının uygulanmasına yönelik takiplerin USBS üzerinden sağlanması hususunda yol haritası belirlenmesine ilişkin konular görüşülmüştür.

 

 

Günümüzde doğal kaynakların yönetilmesi ve sürekliliği için gerekli tedbirler yoğun bir bilgi paylaşımı ve koordinasyonu gerektirmektedir. Uygulanacak tedbirlerde tüm kurumlarımıza sorumluluk düşmektedir. Yürütülmekte olan projelerde sorumlu tüm kurum/kuruluşlar ile ortak çalışmalar gerçekleştirilmekte ve tedbirler paketi ortaya konmaktadır. Yönetim Planları kapsamında, sorunların çözümüne ilişkin tedbir, sorumlu kurum, süre planlaması yapılmaktadır. Bu noktada tamamlanan planların takibi büyük önem taşımaktadır.

28.03.2024