20

EYLÜL

2023

20 Eylül 2023

Entegrasyon Toplantısı

Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda 12.09.2023 tarihinde Genel Müdürümüz Sayın Afire SEVER’in başkanlığında Ulusal Su Bilgi Sistemi (USBS) Veri Entegrasyonu Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Bakanlığımız birimlerinden Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü üst düzey yetkililer ve teknik personel katılım sağlamıştır.  

Toplantı, Sayın Afire SEVER’in açılış konuşması ile başlamış olup akabinde Ulusal Su Bilgi Sistemi muhteviyatı, kullanım alanları, gelecek dönemlerde gerçekleştirilmesi planlanan geliştirme çalışmaları ve veri entegrasyonu süreçlerinde karşılaşılan darboğazlar hakkında sunum gerçekleştirilmiştir. Sunumun katılımcılara arz edilmesi sonrasında:

  • USBS’ye entegrasyon amacıyla Genel Müdürlüğümüzce Bakanlığımız birimlerinden talep edilen verilere,
  • Bakanlığımız çalışmaları kapsamında kurulan ve sürdürülen bilgi sistemlerinin güncel durumlarına ve bu bilgi sistemleri arasında entegrasyonun sağlanmasına,
  • Suyun havza bazlı, bütüncül ve etkin yönetiminin sağlanması maksadıyla ihtiyaç duyulan ve gelecek dönemlerde USBS’de yer alması talep edilen verilere,
  • Ulusal Su Bilgi Sistemi aracılığıyla Bakanlığımız birimlerine sunulması talep edilen verilere ilişkin istişareler gerçekleştirilmiştir.

 

 

22.09.2023